​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Ma rốc
Địa chỉ: Số 27 Phố Mezzouda, Souissi – Rabat, Vương quốc Ma rốc
Điện thoại : (00 212) 537 65 92 10 hoặc (00 212) 616802060
Fax
: (00 212) 537 65 92 56
Email:
ambassadevn.maroc@gmail.com
Website : www.vietnamembassy-morocco.org/vi/

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​