• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA ÁO - NGUYEN THANH DUC VU TDKT&TTNG

    Địa chỉ: Felix Mottl - Strasse 20, 1190 Viên, Cộng hòa Áo

  • Tổng đài: +4313680755 - Lễ tân: +431368075511
    Lãnh sự: +431368075510 - Fax: +4313680754
    Email: office@vietnamembassy.at
    Website : www.vietnamembassy-austria.org

  •                                                                          Cán bộ ngoại​ giao:
​STTHọ tên​
​Chức vụ
​Điện thoại
​Di động
​1​Lê Dũng
​Đại sứ
​368075516+4369911412991​
​2​Nguyễn Văn Hùng
​TT Công sứ
​368075513​+4369911407302
​3​Đinh Văn Thanh
​TT Lãnh sự
​368075518​+4369917086266
​4​Lê Minh Đức
​TT Thương vụ
​3671759​+4369912088444
​5​Nguyễn Anh Tuấn
​Bí thư Thứ nhất
​368075519​+43 (0) 69918880168
​6​Nguyễn Thị Ngọc Hà
​Thư ký Đại sứ
​368075511​+43 (0) 69910415348

 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​