• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MA-RỐC


  Đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Ma rốc

  Địa chỉ: Số 27 Phố Mezzouda, Souissi – Rabat, Vương quốc Ma rốc
  Điện thoại : (00 212) 537 65 92 10 hoặc (00 212) 616802060
  Fax
  : (00 212) 537 65 92 56
  Email:
  vnambassade@yahoo.com.vn
  Website : www.vietnamembassy-morocco.org/vi/

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

1. Trần Quốc Thủy, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Ma rốc.

2. Nguyễn Phương Mai, Bí thư thứ hai - Phụ trách: Nghiên cứu chính trị, Lãnh sự, Cộng đồng, Lưu học sinh, Các nước kiêm nhiệm (Bờ Biển Ngà, Ga –bông và Ghi - nê)

3. Dương Thanh Vân, Bí thư thứ ba – Thư ký Đại sứ, Hành chính, Quản trị, Kế toán, Các nước kiêm nhiệm (Buốc-ki-na-pha-sô, Bê nanh và Mô-ri-ta-ni).

 

THƯƠNG VỤ VIỆT NAM TẠI MA RỐC

Địachỉ: 240 Bd Zerktouni – 5è  étage – Casablanca , Maroc

Điệnthoại: 00 212 522 47 37 23 ; Fax : 00 212 522 27 07 24

Email: ma@moit.gov.vn

Tham tánThươngmại: Phạm Ngọc Cảnh

Điệnthoại di động: 00 212 676 59 49 14

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​