​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ma-rốc

​ TRẦN QUỐC THỦY


​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​