Về việc thành lập Ủy ban ASEAN tại Rabat


Ngày 13/11/2015, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh có Thư gửi các trưởng phái đoàn các nước ASEAN  tại Rabat bao gồm 5 nước : Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, qua đó thông báo việc các Ngoại trưởng ASEANđã chính thức chấp thuận việc thành lập Ủy ban ASEAN tại Rabat (ACR).

Việc thành lập và chính thức đưa ACR vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng. ACR trở thành Tổ chức thứ hai của các CQĐD ngoại giao tại Ma rốc, sau EU (tại Ra bat cũng có CQĐD của nhiều Nhóm quốc gia, song chưa có một tổ chức nào được thành lập). ACR sẽ là diễn đàn để các nước ASEAN trao đổi, chia sẻ thông tin về các v/đ cùng quan tâm, tạo điều kiện tăng cường sự thống nhất (“UNITY”), thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa các nước ASEAN, cùng phối hợp thúc các  hoạt động chung, cũng như của từng nước ASEAN tại Ma rốc, đồng thời làm “tăng thêm sức mạnh, tiếng nói” của ASEAN trong mối quan hệ với nước chủ nhà, các nước và nhóm nước khác tại Ra bat.Việc thành lập ACR được nước chủ nhà và Đoàn ngoại giao Ra bat rất hoan nghênh.

Có thể nói, việc Việt nam khởi xướng, chủ trì trong quá trình chuẩn bị, tiến tới thành lậpchính thức ACR tiếp tục khẳng định Việt nam luôn là đối tác chủ động, năng động, tích cực hội nhập toàn diện vào cộng đồng quốc tế; là đối tác đáng tin cậy có trách nhiệm trong cộng đồng ASEAN nói riêng cũng như trong các quan hệ quốc tế nói chung…”

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​