Đại sứ ĐMTQ Việt nam tại Burkina Faso tại Buổi lễ trình quốc thư

Ngày 20/10/2015, Đai sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Burkina Faso đã trình Quốc thư

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​